ประกาศคณะความมั่นคงแห่งบ้าน (คมบ)

เนื่องจากที่ผ่านมามีการละเลยต่อหน้าที่ต่อ ผบ. รวมถึงมีงานเข้าสังคมบ่อยครั้ง ( เมา 555 ) ใช้งบประมาณเกินดุล รวมถึงมีภาระหนี้สินกับอาจารย์พ้นตัวจนอยู่ในภาวะลมละลาย เป็นเหตุให้ อาจารย์ ( อ.แก๊ส) ออกมาทำการปฏิวัติ ยึดอำนาจการบริหารส่วนตัว โดยการ แต่งงาน ทั้งนี้แผนการยึดอำนาจได้มีการวางแผนไว้แล้วก่อนล่วงหน้าโดยมีการประชุมลับที่ อ.โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ต้นปี 2008 โดยมี อ.แก๊ส สุพรรณี สินโพธิ เป็นประธาน คมบ. จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการดำเนินการอย่างลับๆมาโดยตลอด กระทั้งเดือนกันยายนได้ประกาศความพร้อมในการยึดอำนาจอย่างถาวร โดยจะประกาศยึดอำนาจอย่างเป็นทางการ วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2551 ณ รร. หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เวลา 9.09 . ทำพิธีพรามณ์ 12.00 . รามรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) เป็นอันจบพิธีทางการ  หลังจาก 12.00 . วันดังกล่าว แนวร่วมต่อต้านการยึดอำนาจ ประกาศรวมตัวกันที่ บ่อปลา  อ. สุชาติ สินโพธิ ( ท่านพ่อ อ. แก๊ส ) เพื่อปรึกษาดูงานจากผู้มีประสบการณ์ (ผ่านการถูกยึดอำนาจมาก่อน ) เพื่อการปรับกลยุทธ์ ในการต่อต้านเผด็จการ ใครไม่เข้าร่วมถือว่าเป็น ขบต ต่อแนวร่วม และจะดำเนินการฟ้องรองต่อ ผบ. ของท่านเพื่อ แฉความลับทั้งหมดของท่านให้ ผบ. ท่านได้รับทราบถึงการทุจริต การยักยอกทรัพย์ รวมถึงการข้องแวะ อำนาจใหม่ ( seventeen ) เพราะฉะนั้น ควรเข้าร่วมการประชุมและอย่าหนีการประชุมจะเป็นการดี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตครอบครับของท่าน วาระในการประชุม

   
1. หัวหน้าแนวร่วมเปิดพิธีและกล่าวภาวะปัจจุบันที่ส่งผมต่อการยึดอำนาจ
   
2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณการเกษตร ในการเสบียง
   
3. เสนอการลดภาษีสรรพสามิต สุรา เพื่อขยายการเติบโตของกลุ่มเข้าสังคม (สุรา หรือขี้เมา )
   
4. เสนอทุนขาว สวย ผมยาว สำหรับนักศึกษา
   
5. จัดตั้งคณะกรรมการออกตรวจสอบร้านค้าที่มีการใช้แรงงานนักศึกษาตามข้อ 4.
    6. รับข้อเสนอทั่วไปจากสมาชิก
   
7. หัวหน้าแนวร่วมปิดการประชุม เวลา 6.30 . และสลายการชุมนุม

การประชุมครั้งต่อไปสำหรัยผู้ที่ไม่ได้ประชุมที่ขอนแก่นจะจัดขึ้นที่ กทม
. ร้านแก้วตายาหยี ถนนราชพัฒนา เขตสะพานสูง (ซอยมิสทีน) ในวันศุกร์ ที่ 28/11/2008 เวลา 18.30 . ผู้ใดที่พลาดโอกาศที่ขอนแก่นเรียนเชิญครับ  ทั้งนี้ การ์ด และแผนที่ตามด้านล้างครับ ( ขอภัยหากมิได้เรียนเชิญด้วยตัวเอง )

โปรดอ่านอีกครั้ง

ด้วยความนับถือ
สุพรรณี สินโพธิ (แก๊ส)

นวรัตน์ คุณะโคตร (แป๊ะ)
0890248599
0840753139